Gemeenteblad 452, 14 april 2015 - Verkeersmaatregelen Koningsdag

Dit artikel is gearchiveerd op 26-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-04-2015
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Op 26 februari 2015 verleende de burgemeester een evenementenvergunning voor het organiseren van Koningsdag op 27 april 2015. Deze vergunning heeft het kenmerk 15.1739.

De verkeersmaatregelen behorende bij deze vergunning waren onvolledig en/of onduidelijk en zijn als volgt aangepast:

  1. Afsluiting Amerikalaan vanaf Afrikalaan tot Amstellaan van 07.00 tot 14.00 uur;
  2. Afsluiten Veerstraat van Oranjestraat tot voorbij de brug Veerstraat van 13.00 tot 15.00 uur. Gevolg van deze maatregel is dat verkeer vanuit de Dommelstraat naar de Veerstraat in die periode niet mogelijk is;
  3. Afsluiting Nieuwstraat tussen Heistraat en A. van de Venstraat van 10.00 tot 23.00 uur. Gevolg van deze maatregel is dat in die periode verkeer van de Nieuwstraat naar het Raadhuisplein niet mogelijk is;
  4. Afsluiting Torenstraat van 10.00 tot 23.00 uur;
  5. Afsluiting Kerkplein voor de kerk van 10.00 tot 23.00 uur.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders op Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel.

Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.