Gemeenteblad 454, 21 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Leeuweriklaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 02-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VK
Publicatiedatum: 21-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 13 april 2015  Leeuweriklaan 1, 5691 VK – uitbreiden/veranderen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.