Gemeenteblad 455, 21 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Veluwepad 16

Dit artikel is gearchiveerd op 02-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LR
Publicatiedatum: 21-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 14 april 2015  Veluwepad 16, 5691 LR – plaatsen erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.