Gemeenteblad 456, 21 april 2015 - Verleende omgevingsvergunning Honingbij 1

Dit artikel is gearchiveerd op 02-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 21-04-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 16 april 2015  Honingbij 1 – realiseren voetgangersbrug bij school “De Ruimte” (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.