Gemeenteblad 458, 28 april 2015 - Aangevraagde omgevingsverguning Stad van Gerwen/Hooydonk

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 20 april 2015              Stad van Gerwen/Hooydonk - het verplaatsen van, in eerder stadium, aangebrachte buispalen binnen hetzelfde project (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.