Gemeenteblad 459, 28 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Maaslaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691HM
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 20 april 2015              Maaslaan 11, 5691 HM – plaatsen erker (BOUWEN)
  • 21 april 2015              Ekkersrijt 1005, 5692 AB – slopen pand (SLOPEN)
  • 21 april 2015              Seinelaan 8, 5691 RA – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
  • 22 april 2015              Ekkersrijt 1015, 5692 AB – renoveren bestaande gevels (BOUWEN)
  • 22 april 2015              Brouwerskampweg 17, 5691 PN – oprichten pluimveestal fase 2 (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.