Gemeenteblad 463, 28 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 22 april 2015              Brouwerskampweg 17, 5691 PN – oprichten pluimveestal fase 2 (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.