Gemeenteblad 466, 28 april 2015 - Verleende omgevingsvergunning Spireastraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SJ
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 20 april 2015              Spireastraat 2, 5691 SJ – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.