Gemeenteblad 467, 28 april 2015 - Verlenging termijn tijdelijke omgevingsvergunning Science Park Eindhvoen 5004

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

De volgende omgevingsvergunning met een instandhoudingstermijn is verlengd:

  • Science Park Eindhoven 5004 – tijdelijk plaatsen van een gebouw, instandhoudingstermijn verlengd met 1 jaar tot 11 juli 2016

Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.