Gemeenteblad 468, 28 april 2015 - Besluit sloopwerkzaamheden Sonniusijk 25

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Op 9 april is een melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ontvangen van Joop Rodenburg Sloopwerken en puinrecycling B.V. Beatrixstraat 37, 6658 EJ Beneden-Leeuwen. Het betreft Boerenerf, Sonniuswijk 25, Son en Breugel. De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van week 18 t/m 30.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer 0499- 491570.