Gemeenteblad 469, 28 april 2015 - Beëindiging procedure ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in samenspraak met de aanvrager de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”, met identificatienummer: NL.IMRO.0848.BP710EKKERSRIJT-ON01, is stopgezet.

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” zou hebben voorzien in een juridisch-planologische regeling voor de uitbreiding van het bedrijf Prodrive. Omdat de uitbreidingsplannen fundamenteel zijn gewijzigd, is de bestemmingsplanprocedure stopgezet.