Gemeenteblad 476, 5 mei 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Dresdenlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GT
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 28 april 2015        Dresdenlaan 1, 5691 GT – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.