Gemeenteblad 478, 5 mei 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 28 april 2015        Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – slopen kantoorgebouw (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.