Gemeenteblad 481, 5 mei 2015 - Verleende omgevingsvergunning 39 woningen Sonniuspark

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 28 april 2015        Rooijseweg 34 t/m 51, Penseelkever 2 t/m 12, Zebrakever 30 t/m 56 en Libellenlaan 48 t/m 64 – oprichten 39 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.