Gemeenteblad 482, 5 mei 2015 - Verleende omgevingsvergunning Nachtegaallaan 16

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VB
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 29 april 2015        Nachtegaallaan 16, 5691 VB, kappen van 1 spar aan de voorzijde perceel

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.