Gemeenteblad 483, 5 mei 2015 - Vaststelling controleverordening Dienst Dommelvallei

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het algemeen bestuur van de Dienst Dommelvallei heeft op 7 april 2015 vastgesteld de Controleverordening Dienst Dommelvallei, met als inwerkingtredingsdatum 7 april 2015.