Gemeenteblad 484, 5 mei 2015 - Vaststelling Financiële Verordening Dienst Dommelvallei

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-05-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het algemeen bestuur van de Dienst Dommelvallei heeft op 7 april 2015 vastgesteld de Financiële Verordening Dienst Dommelvallei, met als inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.