Gemeenteblad 487, 19 mei 2015 - Verleende omgevingsvergunning Van den Elsenstraat 24

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NG
Publicatiedatum: 19-05-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 08 mei 2015               Van den Elsenstraat 24, 5694 NG – plaatsen erker (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.