Gemeenteblad 488, 26 mei 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4030

Dit artikel is gearchiveerd op 07-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA
Publicatiedatum: 26-05-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 11 mei 2015      Ekkersrijt 4030, 5692 DA – splitsen unit en nieuw deel separaat toegankelijk maken (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.