Gemeenteblad 497, 26 mei 2015 - Verleende omgevingsvergunning A50 nabij 't Zand

Dit artikel is gearchiveerd op 07-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-05-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 19 mei 2015      A50 nabij ’t Zand – oprichten geluidsschermen (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.