Gemeenteblad 503, 26 mei 2015 - Tijdelijke verkeersmaatregelen evementen

Dit artikel is gearchiveerd op 07-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-05-2015
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van evenementen in onze gemeente wordt een aantal wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen:

ELE rally, 30 mei 2015

Op 30 mei tussen 18:00 uur en 01:00 uur wordt de klassementsproef van de 51ste ELE rally verreden over openbare wegen gelegen op het Industriepark Ekkersrijt. Dit betekent dat diverse wegen op het Industriepark Ekkersrijt zijn afgesloten voor het doorgaande verkeer. De omleidingsroute is met bewegwijzering aangegeven.

Avondwandelvierdaagse, 9 tot en met 12 juni 2015

Het voor doorgaand verkeer afsluiten van de Sint Genovevastraat op 12 juni van 18.00 tot 21:00 uur.
Het gedeeltelijk afsluiten van de Sint Genovevastraat op 9, 10 en 11 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur. Genoemde straat mag worden afgesloten vanaf de St. Genovevakerk tot aan de aansluiting met de Veerstraat. Dit betekent dat op genoemde dagen uitsluitend eenrichtingverkeer mogelijk is.

Kermis Son 2015, 19 juni tot en met 23 juni

Tijdens de kermis 2015 worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • De hoofdstroom wordt omgeleid via de A50
 • Alternatieve omleidingsroute via de De Bontstraat

Voor een goed en veilig verloop worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Antoon van de Venstraat: eenrichtingverkeer vanuit de Zandstraat naar de Nieuwstraat. Aan de zijde van de Nieuwstraat wordt een 4-kant “schrikhek” geplaatst met verkeersbord “verboden in te rijden”, zodat vanuit de Nieuwstraat de maatregel voor eenrichtingverkeer duidelijk zichtbaar is
 • Sparrenlaan: eenrichtingverkeer vanuit de Zandstraat naar de Boslaan
 • Esdoornstraat: vrijdag, maandag en dinsdag tussen 08:00 en 09:00 uur afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen
 • Raadhuisplein/ Nieuwstraat: wordt “doodlopende” weg
 • Torenstraat: blijft eenrichtingsweg, aanvoer via Torenstraat
 • Kerkstraat: gedeelte tussen Kerkplein en parkeerterrein; verkeer mogelijk in beide richtingen. Op het parkeerterrein gelegen achter de kerktoren wordt aan de uitgang (zijde Torenstraat) een 4-kant “schrikhek” geplaatst met verkeersbord “verboden in te rijden”. Deze verkeersmaatregel is tegengesteld aan de normale verkeerssituatie.
Overige maatregelen

Om te voorkomen dat verkeer via de trottoirs een weg zoekt, worden obstakels, “varkensruggen”, geplaatst op het voetgangersgedeelte ter hoogte van:

 • Heistraat/ Nieuwstraat
 • Hoek Raadhuisplein/ Nieuwstraat

De doorgangen worden eveneens belemmerd door het plaatsen van afzethekken.

Het opbouwen van de kermis/plaatsen van de kermisattracties én het afbreken daarvan is gepland in de periode van in totaal 4 dagen voorafgaand en na afloop van de kermis. Gedurende deze periode zijn de verkeersmaatregelen van kracht.

Jaarmarkt, 6 september 2015

De volgende wegen worden geheel of gedeeltelijk voor het verkeer afgesloten:

 • Nieuwstraat (vanaf de Boslaan tot aan de Antoon van de Venstraat), Markt, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Kerkplein en Kerkstraat (gedeeltelijk tot en met het Vestzaktheater aan de Kerkstraat 2) tussen 06:00 uur en 20:00 uur.