Gemeenteblad 505, 2 juni 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kanaaldijk Zuid 2a

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NL
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunningen op:

  • 25 mei 2015      Kanaaldijk Zuid 2a, 5691 NL – plaatsen palen met twee aanlegsteigers (BOUWEN)
  • 25 mei 2015      Kanaaldijk Zuid 2a, 5691 NL – verbouwen bestaand gebouw tot clubgebouw (BOUWEN)
  • 25 mei 2015      Kanaaldijk Zuid 2a, 5691 NL – plaatsen prefab toilet- en doucheruimte (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.