Gemeenteblad 507, 2 juni 2015 - Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Science Park 5530

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EL
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 22 mei 2015      Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – realiseren verbindingsbrug tussen Science Park Eindhoven 5530 en 5501 en gevelaanpassingen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.