Gemeenteblad 510, 2 juni 2015 - Vergunning drank- en horeca, Nieuwstraat 17a

Dit artikel is gearchiveerd op 14-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in de horecagelegenheid gevestigd aan de Nieuwstraat 17a, 5691 AA Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (2 juni 2015 ) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.