Gemeenteblad 516, 2 juni 2015 -Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1217

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AK
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 03 juni 2015    Ekkersrijt 1217, 5692 AK – verbouwen bedrijfspand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.