Gemeenteblad 518, 2 juni 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning openbaar groen Flevoland

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 03 juni 2015    Kappen van meerdere bomen openbaar groen Flevoland

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.