Gemeenteblad 521, 8 juni 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Stakenburgstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NA13
Publicatiedatum: 08-06-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op 08 juni 2015 : Stakenburgstraat 13, 5694 NA – vervangen bestaande erker in de voorgevel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.