Gemeenteblad 523, 04 juni 2015, intrekken aanvraag omgevingsvergunning Bernhardstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TM1
Publicatiedatum: 15-06-2015
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op 04 juni 2015:

Bernhardstraat 1, 5691 TM – plaatsen erfafscheiding en oprichten serre  (BOUWEN)