Gemeenteblad 524, 8 juni 2015 -Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1005

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB1005
Publicatiedatum: 15-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

08 juni 2015      Ekkersrijt 1005, 5692 AB – slopen bedrijfspand (SLOPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.