Gemeenteblad 526, 22 juni 2015 - Melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Jagerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 04-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PR5
Publicatiedatum: 22-06-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van: Boomkwekerij M.M.P van Genugten gelegen aan Jagerskampweg 5, 5691 PR  Son en Breugel

De melding is gedaan in verband met het omschakelen van de inrichting van een rundveehouderij naar boomkwekerij annex akkerbouwbedrijf. 

De melding en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Het indienen van bedenkingen tegen de melding is niet mogelijk.