Gemeenteblad 531, 22 juni 2015 - Verrleende omgevingsvergunning Penseelkever 29

Dit artikel is gearchiveerd op 04-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VN29
Publicatiedatum: 22-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op: 12 juni 2015, Penseelkever 29, plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.