Gemeenteblad 533, 22 juni 2015, Verrleende omgevingsvergunning oprichten 6 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning

Dit artikel is gearchiveerd op 04-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op 15 juni 2015.

  • Bijenlaan ongenummerd (in het verlengde van de Meierijlaan) – oprichten 6 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning, fase 5 bouwnummers 1 en 55 t/m 60 (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.