Gemeenteblad 535, 22 juni 2015, Verrleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1401 en 1403

Dit artikel is gearchiveerd op 04-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AL1401, 5692AL1403
Publicatiedatum: 22-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op 15 juni 2015

  • Ekkersrijt 1401 en 1403, 5692 AL – splitsen bedrijfsgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.