Gemeenteblad 536, 22 juni 2015, Verrleende omgevingsvergunning Apollolaan 32

Dit artikel is gearchiveerd op 04-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WR32
Publicatiedatum: 22-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

16 juni 2015    Apollolaan 32, 5694 WR – plaatsen twee dakkapellen zijgevel (BOUWEN))

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.