Gemeenteblad 539, 29 juni 2015, Verordening Ondergrondse infrastructuur

Dit artikel is gearchiveerd op 29-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-06-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

De raad stelt de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Son en Breugel 2015 vast per 1 juli 2015, onder de gelijktijdige intrekking van de Telecommunicatieverordening Son en Breugel, vastgesteld op 1 juli 1999.