Gemeenteblad 542, 23 juni 2015, aangevraagde omgevingsvergunning 't Zand A50

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Vloed en 't Zand
Publicatiedatum: 02-07-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 23 juni 2015 ’t Zand A50 –wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een geluidsscherm (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.