Gemeenteblad 546, 26 juni 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bijenlaan 52

Dit artikel is gearchiveerd op 17-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VC52
Publicatiedatum: 06-07-2015
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op: 

  • 26 juni 2015    Bijenlaan 52, 5692 VC – oprichten woonhuis (BOUWEN) 

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.