Gemeenteblad 547, 30 juni 2015 - intrekken omgevingsvergunning Markt 4 en 5

Dit artikel is gearchiveerd op 12-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR4, 5691AR5
Publicatiedatum: 30-06-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 30 juni 2015    Markt 4 en 5, 5691 AR – uitbreiden panden (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.