Gemeenteblad 548, 30 juni 2015 - verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4030

Dit artikel is gearchiveerd op 17-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA4030
Publicatiedatum: 06-07-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 30 juni 2015    Ekkersrijt 4030, 5692 DA – splitsen bedrijfsgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.