Gemeenteblad 549, 30 juni 2015 - verleende omgevingsvergunning Bernhardstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 10-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TM1
Publicatiedatum: 30-06-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

30 juni 2015    Bernhardstraat 1, 5691 TM – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.