Gemeenteblad 550, 2 juli 2015 - verleende omgevingsvergunning Boslaan 24

Dit artikel is gearchiveerd op 13-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CW24
Publicatiedatum: 02-07-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 02 juli 2015     Boslaan 24, 5691 CW – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.