Gemeenteblad 551, 1 juli 2015 - verleende omgevingsvergunning Vermeerstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 12-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ED1
Publicatiedatum: 01-07-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 01 juli 2015    Kappen van 1 Douglas in achtertuin Vermeerstraat 1 5691  ED (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.