Gemeenteblad 553, 7 juli 2015-verkeersmaatregelen Beach event

Dit artikel is gearchiveerd op 22-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-07-2015
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Publicatie verkeersmaatregelen Beach event

Het college heeft op 7 juli 2015 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Beach event dat wordt gehouden op 29 augustus 2015. De verkeersmaatregelen bestaan uit:
 

  1. Instellen van een 30 km/u zone op de Rooijseweg vanaf de ovatonde tot kruising met Bijenlaan.
  2. In de tijdelijke 30 km/u zone verkeersremmende maatregelen te treffen.
  3. Binnen de tijdelijke 30 km/u zone parkeren in de berm aan de westzijde van de Rooijseweg toestaan.

Belanghebbenden kunnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.