Gemeenteblad 576, 21 juli 2015-Honingbij 1

Dit artikel is gearchiveerd op 28-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VE
Publicatiedatum: 28-07-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 21 juli 2015     Honingbij 1, 5692 VE – brandveilig gebruiken van KDV in basisschool “De Ruimte” (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.