Gemeenteblad 577, 22 juli 2015-Nieuwstraat 75

Dit artikel is gearchiveerd op 28-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AB
Publicatiedatum: 28-07-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 22 juli 2015     Nieuwstraat 75, 5691 AB – aanbrengen en vervangen reclame-uitingen    (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.