Gemeenteblad 580, 22 juli 2015-Kanaaldijk-Zuid 2

Dit artikel is gearchiveerd op 28-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-07-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Kanaaldijk-Zuid 2 – het bouwen van een jacht-/passantenhaven, verdaagd tot en met 4 september 2015
  • Kanaaldijk-Zuid 2 – het verbouwen en veranderen van gebruik van een gebouw en het terrein, verdaagd tot en met 4 september 2015
  • Kanaaldijk-Zuid 2 – het tijdelijk plaatsen van een toilet- en douche-unit/schutting, verdaagd tot en met 4 september 2015

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.