Gemeenteblad 581, 22 juli 2015-Kanaaldijk Zuid 2a

Dit artikel is gearchiveerd op 28-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NL
Publicatiedatum: 28-07-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van:

  • De heer G.J. Leermakers, Markt 9, 5691 AR, Son en Breugel, voor het starten van een horecagelegenheid (Clubgebouw passantenhaven Wilhelminakanaal) aan de Kanaaldijk Zuid 2a te Son en Breugel.

De melding en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Het indienen van bedenkingen tegen de melding is niet mogelijk