Gemeenteblad 582, 22 juli 2015-Nieuwstraat 25

Dit artikel is gearchiveerd op 28-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-07-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Vergunning drank-en horeca: Nieuwstraat 25

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in de horecagelegenheid gevestigd aan de Nieuwstraat 25 , 5691 AA Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (28 juli 2015) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.