Gemeenteblad 585, 28 juli 2015 - Bernhardstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TM
Publicatiedatum: 11-08-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

28 juli 2015     Bernhardstraat 1, 5691 TM – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.