Gemeenteblad 591, 5 augustus 2015 - Geluidsscherm A50

Dit artikel is gearchiveerd op 22-09-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-08-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Ontheffing art. 4.6 Algemene plaatselijke verordening

Het college heeft ontheffing verleend aan Heijmans Wegen B.V. voor het in de avond- en nachtperiode uitvoeren van werkzaamheden.

In de periode week 38 – 40 wordt een geluidsscherm geplaatst aan de A50 ter hoogte van het viaduct over het Wilhelminakanaal.

Het college heeft aan de ontheffing de volgende voorwaarden verbonden:

  • Het nachtwerk wordt zo geluidsarm mogelijk uitgevoerd. De geluidsbelasting zal, conform aanvraag, tot een minimum (maximaal 50 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevoelige gevel) beperkt blijven.
  • De werkzaamheden, waarbij geluidsoverlast kan ontstaan, duren maximaal 6
    nachten.
  • De geluidsbronnen worden zo ver mogelijk van de gevoelige bebouwing geplaatst.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzending van de ontheffing een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.